Condicions de Compra

  • Inici
  • Condicions de Compra

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l'oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

 

- Vendre medicaments.

 

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIONS, CANCEL·LACIONS I/O ANUL·LACIONS DE COMANDES

 

Condicions d'ús

 

1- Generals:

 

Aquestes condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a la península d'Espanya i illes balears per TRACTAMENTS NATURALS ALTAFULLA S. L., d'ara endavant Alnatur.es, amb destinació a persones físiques.

Tota comanda feta a Alnatur.es implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda d'Alnatur.es vigents el dia que es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tota comanda posterior, a excepció dels casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Alnatur.es. El fet que Alnatur.es no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer-hi en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i lexecució de les condicions, així com tots els actes que en siguin conseqüència, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions dordre públic contràries a això.

 

2- Producte:

 

Les ofertes presentades per Alnatur.es són vàlides dins del límit de les existències disponibles. Alnatur.es es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de la interacció amb els proveïdors.

Les imatges i les característiques es corresponen amb els productes efectivament exposats. Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda són només orientadors i no comprometen de cap manera el venedor Alnatur.es.

 

3- Preus:

 

Els preus publicats a Alnatur.es són a Euros i estan vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs, aplicable al dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a Alnatur.es

Les ofertes sobre productes en venda a Alnatur.es es mostraran a l'apartat “Ofertes” o s'indicarà a la fitxa del producte i si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin a la pantalla.

 

4- Servei de lliurament de les comandes:

 

1. Els productes adquirits es lliuraran a la persona ia l'adreça indicada a la comanda, les dades sobre la destinació de la comanda i per al destinatari, són facilitades per aquesta i sota la seva responsabilitat, no sent comprovades per l'agència de transport, excepte greu risc imminent o ordre de lautoritat.

  

2. Realitzem les comandes en les primeres 24 hores des que es rep el pagament, les comandes realitzades el dia divendres després de les 12:00 pm (migdia) es posaran en marxa al següent dilluns (prèvia comprovació del pagament). Els dissabtes, diumenges i dies festius no hi haurà ni gestió, ni sortida, ni entrega de comandes. Els que es facin els dies dissabte o diumenge es posaran en marxa a partir de dilluns següent (prèvia comprovació del pagament).

 

3. El termini de temps de lliurament estimat serà d'aproximadament 24/48 hores des de la sortida del producte dels nostres magatzems, les comandes seran lliurades al llarg del dia i depenent de la ruta i el número de lliuraments que tingui l'empresa de missatgeria per aquell dia.

 

4. El cost dels enviaments NO està inclòs al preu dels productes. En el moment de confirmar la comanda a la botiga en línia, l'Usuari serà informat del cost exacte de l'enviament.

 

5. No obstant la demora de l'enviament no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

 

6. Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia en el moment de la recepció i indicar totes les anomalies a l'albarà de recepció de lliurament.

 

7. A Alnatur.es no ens fem responsables de l'incompliment del contracte subscrit en cas de força major, inundacions i incendis, indisponibilitat del producte, interrupció de l'activitat, per vaga total o parcial del sector o dels serveis postals, mitjans de transport i comunicacions.

 

8. Els articles frescos o congelats s'envien en una caixa isotérmica, amb acumuladors de fred, per garantir que no superin els 8 graus centígrads de temperatura. els productes congelats arribaran a la destinació refrigerats. tingui això en compte a l'hora de fer una comanda, ja que no es recomana tornar a congelar, i haurà de consumir-ho en el termini indicat per cada fabricant (normalment entre 3 i 7 dies).

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I ANUL·LACIONS

 

La nostra política, complint amb la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és concedir-li al client el dret de tornar els articles comprats a Alnatur .es en el termini de 14 dies naturals des de la data de recepció.

A Alnatur.es es reemborsarà tot pagament rebut del consumidor i usuari, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del consumidor i usuari , de conformitat amb larticle 106.

En cas que vulgueu tornar una comanda o producte, us preguem aneu a l'historial de comandes del vostre compte i ompliu el formulari de devolucions amb el model de formulari de devolucions

 

• A latenció de Dte. d'atenció al client

• Per la present us comunic/comunicem que desisteixo del meu/desistim del nostre contracte de venda del següent bé (nom del producte)

• Comanda el/rebut el (data de la comanda)

• Número de comanda

• Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

• Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

• Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

• Data

 

El dret de devolució no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 

1.    El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

2.    El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa es refereixi a productes frescos i congelats.

3.    El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

4.    El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

 

Tot això sense perjudici de seguir a més les indicacions següents:

 

A.- Quan hagueu rebut la comanda:

 

1.- El producte està defectuós o ha estat danyat durant el transport.

En els casos de trencament durant el transport és imprescindible que ens ho comuniqueu via correu electrònic a info@alnatur.es el mateix dia d'haver rebut la mercaderia i d'haver comprovat el trencament.

Vostè pot tornar el producte al seu embalatge original, assumint Alnatur.es les despeses d'enviament que es generen pel lliurament del producte i per la devolució del mateix.

Alnatur.es procedirà al reenviament del producte de manera totalment gratuïta per a vostè.

 

2. Devolució sense incidències.

Alnatur.es us ofereix la possibilitat de tornar la vostra comanda sense cap compromís, sempre que es tracti de productes no peribles i es faci dins el termini de 14 dies establert a la legislació vigent, havent de trobar-se els productes en perfectes condicions i amb l'embolcall original .

En aquest cas, heu d'abonar les despeses d'enviament de la devolució i, si els ports de l'enviament van ser gratuïts, també s'ha d'abonar el port d'anada que va pagar Alnatur.es per lliurar la mercaderia al domicili.

Si es tracta de productes d'alimentació, aquests s'han de tornar sense obrir i en cap cas no s'acceptaran devolucions de productes alimentaris que hagin estat oberts.

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions, Alnatur.es es reserva el dret d'abonar una quantitat inferior per la comanda.

 

B.- No heu rebut la comanda i desitgeu cancel·lar-la o modificar-la:

 

Si la vostra comanda ha sortit del nostre magatzem i, no havent-hi cap incidència pel nostre compte, no voleu la vostra comanda, Alnatur.es podrà exigir una compensació per les despeses d'enviament tant d'anada com de tornada.

Si la seva comanda no ha començat a processar-se, només ens haurà d'informar de la seva modificació o cancel·lació com més aviat millor via correu electrònic i no tindrà cap cost per a vostè.

Si voleu canviar un producte per un altre de diferent preu i vau fer el pagament mitjançant transferència o amb targeta, en cas de ser aquest de menor preu se us abonarà la diferència. Heu de tenir en compte que si la vostra compra original va ser amb els ports gratuïts i en canviar el producte el valor de l'operació és menor al límit fixat per fer-ho, haureu d'abonar també el port d'anada al vostre domicili.

 

IMPORTANT:

 

Per al cas de productes peribles amb data de caducitat limitada que es trobin en bon estat i sense haver patit desperfectes durant el transport, no es podrà exercitar el dret de desestiment, i no s'admetrà per tant la devolució dels mateixos.

Per als casos de devolucions, si voleu enviar la mercaderia per una empresa de transport de la vostra preferència sempre haureu d'enviar-ho amb els ports pagats segons les vostres tarifes. Si per contra vol enviar-ho amb la nostra empresa de transport, ens ho haurà de comunicar perquè nosaltres donem al nostre transportista l'ordre de recollida i així beneficiar-se de tarifes més econòmiques.

Recordeu no llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat.

Abans d'obrir cap producte, us preguem que verifiqueu que tots els productes coincideixen amb els que heu demanat, fent una reclamació immediata, en cas que trobeu alguna anomalia.

En cas de detectar alguna anomalia en algun producte, us preguem que no el tregui del seu embalatge original.

 

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

 

Alnatur.es acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l'enviament. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar-ho enviant un e-mail a info@alnatur.es

Utilitzes cookies prōpies i de tercers per a oferir una millor experičncia i servei. Si continues navegant considerem que accepta el seu ús.